logoNacht van de Geschiednis

              Meesterschap
             Sus Van Olmen en Stijn Avonds
              Lakenhal Grote Markt Herentals
              dinsdag 19 maart 2019
				 20.00 uur


Het thema van deze 15° Nacht van de Geschiedenis is "Meesterschap".
Wij hebben dit vrij vertaald naar "vakmanschap".
Twee Herentalsenaren die blijk hebben gegeven van uitzonderlijk vakmanschap komen hierover vertellen en staan open voor jullie vragen:

 • Sus van Olmen teelt asperges die heinde en ver faam hebben verworven.
 • Stijn Avonds is hoefsmid en paardenfluisteraar

Zij zullen ongetwijfeld interessante informatie verstrekken.
Meer informatie vind je in de uitnodiging.

campagnebeeldUitstap

        Het Afrika museum in Tervuren.
         dinsdag 9 april 2019	 


Wij bezoeken met een gids het vernieuwde museum in Tervuren.
Wij rijden met eigen wagens naar Tervuren waar wij om 10.30 uur aan de gidsbeurt beginnen.
Om 12.00 uur gaan we lunchen in het restaurant van het museum met schitterend zicht op het park.
Na de lunch afsluiting van de gidsbeurt waarna individueel bezoek aan de rest van het museum of het park mogelijk is.

Kostprijs: 68 € (inclusief gids, toegangskaartje, lunch en vervoer).
Bezitters van een DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 63 €.
De chauffeur krijgt van de kas 8€ uitbetaald per persoon in de wagen.

Meer informatie vind je in de uitnodiging.

tervuren