logoNacht van de Geschiednis

              Meesterschap
             Sus Van Olmen en Stijn Avonds
              Lakenhal Grote Markt Herentals
              dinsdag 19 maart 2019
				 20.00 uur


Het thema van deze 15° Nacht van de Geschiedenis is "Meesterschap".
Wij hebben dit vrij vertaald naar "vakmanschap".
Twee Herentalsenaren die blijk hebben gegeven van uitzonderlijk vakmanschap komen hierover vertellen en staan open voor jullie vragen:

 • Sus van Olmen teelt asperges die heinde en ver faam hebben verworven.
 • Stijn Avonds is hoefsmid en paardenfluisteraar

Zij zullen ongetwijfeld interessante informatie verstrekken.
Meer informatie vind je in de uitnodiging.

campagnebeeld