Enkele interessante webstekken       

De webstek van Davidsfonds Nationaal waar bijvoorbeeld alle informatie vindt over de nationale evenementen zoals Toast Literair, Groot Nederlands Dictee, Zoektocht, Junior Journalist-wedstrijd en nog veel meer.
Je vindt er ook in detail hoe de lidmaatschapsformule in elkaar steekt.De webstek waarop je alle informatie vindt over de cursussen georganiseerd in het ganse Vlaamse land.De webstek van de stad Herentals, bruisend Hart van de Kempen, met informatie over ook de culturele activiteiten.De webstek van de cultuurraad van Herentals met ondermeer informatie over andere verenigingen.De webstek van de Herentalse Geschiedkundige Kring, een vereniging waarmee Davidsfonds Herentals dikwijls samenwerkt.