logo

De Vereniging

Davidsfonds Herentals werd opgericht op 25 maart 1903. Wie geïnteresseerd is in onze geschiedenis vindt iets meer info op de pagina geschiedenis.

In 2003 vierden wij ons 100-jarig jubileum. Over dit evenement vind je ook meer info op de pagina jubileumviering

Op 1 maart 2010 telde Davidsfonds Herentals 128 leden (individueel of gezinnen), een stijging met ongeveer 25% op vijf jaar tijd. Het ledenaantal is ondertussen wat afgenomen; op 1 januari 2016 telden we 108 leden; op 1 januari 2018 nog 104 leden.

De vereniging werd in oktober 2020 ontbonden. Een vijftigtal leden bleven in 2021 lid van de nationale vereniging en vormen de kern van de heropstart van de vereniging in 2021..

Twee ex-bestuursleden en twee leden besloten in de loop van 2021 om zich te wagen aan een doorstart van de vereniging. Om het werkjaar 20-21 af te sluiten werd er nog in extremis een beiaardconcert georganiseerd op 29 juli 21.
Het nieuwe werkjaar 21-22 wordt ingezet met een hulde-en doorstart receptie
op 4 juni.
Er zal dan het voorlopig programma voorgesteld worden.
Het bestuur wil tevens de band versterken met de omliggende DF- afdelingen en acitiviteiten organiseren met andere locale verenigingen voor zover het past in de doelstellingen van het DF:"samen cultuur beleven"

Het Bestuur


Het Bestuur bestaat nu uit volgende personen.

Hilde Van Roey Sint-Jobsstraat 1
2000 Herentals
014/21 55 30
Guy Tegenbos Kloosterstraat 5/301,
2200 Herentals
014/21 69 48
Jef Haest H├╝gerlaan 6
2280 Grobbendonk
014/512582
0472 46 14 49
verslaggever, pers,
Junior Journalist-wedstrijd
Vic Paulussen Langenheuvel 2B
2288 Bouwel
014/717745
0495 28 37 63
contactpersoon Davidsfonds Academie,
penningmeester

Aarzel niet hen te contacteren ; zij zullen je graag te woord staan.

Lidmaatschap

Men werd lid van Davidsfonds Herentals door lid te worden van Davidsfonds Nationaal en door een bijdrage te betalen voor de plaatselijke afdeling.
Je werd lid van Davidsfonds Nationaal, en je ontving je cultuurkaart, door :

- Ofwel voor minimum € 40 boeken en/of cd's af te nemen uit een jaarlijks hernieuwde keuzelijst.  Het Davidsfonds is vermaard voor de kwaliteit van de uitgaven. De keuzelijst wordt je bezorgd door een bestuurslid van Davidsfonds Herentals.
- Ofwel een lidmaatschapsbijdrage te betalen van € 40.

Meer informatie vind je op de webstek van Davidsfonds Nationaal met ondermeer ook informatie over de vele voordelen van het lidmaatschap.

Daarnaast was er een bijdrage van € 8 voor de plaatselijke afdeling. Deze bijdrage diende vooral voor het delgen van de administratie- en portkosten. Wie er echter voor opteerde om de uitnodigingen en mededelingen alleen via e-mail te ontvangen betaalde slechts € 2 als plaatselijke bijdrage.

Een bestuurslid kwam graag langs met de lidmaatschapsbrochure om een en ander duidelijk te maken. Via hem gebeurde dan de eventuele bestelling en werd ook het bestelde geleverd.

Het lidmaatschap werd normaal vernieuwd in de herfst ; levering van boeken en cd's volgde dan uiterlijk eind november, op tijd voor Sinterklaas. (Tenzij door onverwacht succes een boek uitgeput was en we moesten wachten op een herdruk ; kwam dit later dan begin december dan werd een kleine compensatie voorzien).

Administratief

Adres

Davidsfonds Herentals
Kloosterstraat 5/301
2200 Herentals
guy@tegenbos.bebe

Rekeningnummer :

KBC: BE82 413-2091331-68  

Verklaring gegevensbescherming

Je kan hier onze door Europa opgelegde verklaring over de gegevensbescherming vinden.