Programma 04 - 05  

 

12 oktober 2004
dinsdag
"The Fog of War"
De filmfora gaan door in samenwerking met de Gezinsbond. 
Bekroonde documentaire over oorlog en politieke besluitvorming.
22 aanwezigen.

20 oktober 2004
woensdag

Vakmanschap in Herentals
Bezoek aan steenkapperij van restauratiebedrijf Building nv. 
18 deelnemers enthousiast over dit ambachtelijk vakmanschap.

November –
December
2004

Universiteit Vrije Tijd
Prof. Yvan vanden Berghe : “De Koude Oorlog : tussen communisme en kapitalisme.”
Op 6 vrijdagnamiddagen van 5 november tot 10 december in zaal Sint Jan op de Molekens.
29 studenten.

9 november 2004
dinsdag

Filmforum in Ciné Lux : Thirteen Days
Dramatisering van de Cuba crisis in 1962.
12 toeschouwers  

22 december 2004
woensdag

Kerstconcert : J.S. Bach : “Weihnachtsoratorium”.
Koor Lemmensinstituut en orkest Koninklijk Conservatorium Brussel.  In Leuven.
30 toehoorders.
 

22 januari 2005
zaterdag

Prijsuitreiking Junior Journalist wedstrijd
Thema : “Ga de misdaad te lijf”.
Werd ingericht voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs. Zie verdere inlichtingen.
60 aanwezigen op de prijsuitreiking.

1 februari 2005
dinsdag

Filmforum in Ciné Lux ::"My Life without Me"
Ontroerende Canadese film over het moedige levenseinde van een jonge moeder.

40 toeschouwers

19 februari 2005
zaterdag

Preselectie Groot Nederlands Dictee
Opengesteld voor alle leeftijdsklassen van jong tot oud. 

Terug een groot succes : zie verslag

1 maart 2005
dinsdag

Filmforum in Ciné Lux : "Memories of Murder"   

Spannende Koreaanse film over een seriemoordenaar.
26 toeschouwers.

10 maart 2005
donderdag

Woordkunst : Erasmus  "Lof der Zotheid"
Francis Verdoodt brengt een gedramatiseerde lezing met commentaar. 
27 toehoorders.

22 maart 2005
dinsdag

Derde nacht van de geschiedenis
Lezing door Leo Camerlynck : “Herentals en de Baltische Staten - Historische connecties".
In samenwerking met de Geschiedkundige Kring van Herentals.

Met een 40-tal aanwezigen terug een interessante avond.

Verslag

Enkele beelden van het stadhuis van Tallinn

12 april 2005
dinsdag

Filmforum in Ciné Lux  : Mondovino
De wijnbouw en de globalisatie.

51 toeschouwers waarvan de helft achteraf in de Lakenhal de wijnen van de wereldwinkel gingen proeven.

18 mei 2005
woensdag

Chado - de weg van de thee
Bezoek aan theepaviljoen van Staf Daems in Gestel.
10 tevreden deelnemers aan deze 2,5 uur durende ceremonie.

11 juli 2005
dinsdag

Vlaanderen feest : 11 juli viering
Gastspreker : Willy De Waele, burgemeester van Lennik
Opgeluisterd door Herentalse koren.
Meer dan 100 aanwezigen vierden de Vlaamse feestdag in de Lakenhal. De gastspreker toonde zich een uitstekende en gloedvolle redenaar.

18 augustus 2005
donderdag

Beiaardconcert : Dubbelconcert
In de sfeervolle tuin van oud huis Majoie.
32 luisteraars.