logo

Enkele mededelingen

oktober
2020

opheffing vereniging

We lieten je eerder al weten dat de toekomst van Davidsfonds Herentals onzeker is.
Een werkgroep bestaande uit de regionale medewerker van het Davidsfonds, enkele leden en bestuursleden is er niet in geslaagd een alternatief te bieden voor de opheffing van de vereniging. Ook al omdat de regionale medewerker zonder vervanging werd ontslagen.
Wij zien ons dan ook verplicht de vereniging op te heffen. Volgende zaken zijn nog gepland:

  • Van zodra corona dit toelaat krijg je een uitnodiging in de bus voor een afsluitende receptie, door het bestuur aangeboden.
  • Alle bestaande documentatie over de vereniging wordt doorgestuurd voor bewaring naar het archief van de stad. Momenteel kan het archief wegens een geplande verhuis naar de Molenvest geen schenkingen aanvaarden maar dat komt wel in orde.
  • De webstek van de vereniging, die eigenlijk een historische documentatie is van de werking van de vereniging sedert 1999, wordt in 2021 nog in leven gehouden.
  • Het saldo van de kas wordt in bewaring gehouden om een doorstart van de vereniging later te faciliteren. Gesprekken hierover lopen nog en zijn niet gemakkelijk.

De leeskring gaat, in samenwerking met de stadsbib, verder met een nieuwe coördinator, Micheline Peacock.

Wij willen iedereen bedanken voor hun lidmaatschap in het verleden en deelname aan de voorbije activiteiten. Speciale dank ook aan de meer dan 40% gewezen leden die lid blijven van de vereniging.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel cultuurbeleving in de toekomst.


juli
2020

toekomst vereniging

Beste allemaal,

De toekomst van de vereniging in Herentals ziet er niet rooskleurig uit om verschillende redenen.
Daarom werd aan alle leden en aan de Raad van Bestuur van het Davidsfonds volgende brief gestuurd met vraag om reactie.
Eind augustus wordt dan door het ontslagnemend bestuur bekeken wat de mogelijkheden zijn.

april
2020

corona crisis

Beste allemaal,
Omwille van de Corona-crisis, zullen jullie al wel vermoed hebben dat ook wij de geplande activiteiten afgelasten.
Het gaat in de eerste plaats om de dagtrip van 9 mei as naar het Pajottenland. Zelfs als de overheid de strenge maatregelen niet verlengt na 19 april , zullen we niet in staat zijn om een en ander nog practisch te regelen ( busvervoer, kasteel Gaasbeek, brouwerij- en paardenfokkerij, restaurant …).
Voor de leesclub van 19 april is het nog afwachten … maar de kans op normalisatie lijkt klein. De leesclub van 15 juni kan dan misschien wel weer doorgaan. We houden u alleszins op de hoogte.
En hoe dan ook, we hopen allen op betere tijden.
Met geduld , bekommernis en zorg voor elkaar komen we er wel en zien we elkaar in goede gezondheid weer.
Daar trachten we naar en dus: Houd de moed erin en Corona buiten.