logo

Junior Journalist-wedstrijd 2018


De Junior-Journalistwedstrijd van het Davidsfonds is een creatieve schrijfwedstrijd voor jongeren. Leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad middelbaar onderwijs van het KOSH daagden wij uit om hun schrijftalent met elkaar te meten in een tekst van maximaal 1000 woorden rond het thema " Vriendschap". We vroegen de deelnemers om een creatieve tekst, een eigenzinnig fantasieverhaal neer te schrijven rond dit thema.

De wedstrijd bestaat uit een lokaal en een provinciaal luik.
In de voorronde kiest men uit alle inzendingen van de Herentalse basisscholen één winnaar. Deze wordt bekroond met een boekenpakket, een waardebon "Helemaal Herentals" én een ticket voor de provinciale prijsuitreiking.
Alle lokale winnaars uit de provincie Antwerpen nemen het dus tegen elkaar op in het provinciale luik van de wedstrijd. Een jury van bekende auteurs en journalisten beslist wie in de reeks van de basisscholen de Junior-Journalist wordt en met de hoofdprijzen naar huis gaat.

Dit jaar ontvingen wij 60 inzendingen : 25 zesdeklassers en 4 vijfdeklassertjes van de basisschool " De Wijngaard " en 31 vijfdeklassers van de basisschool (W)Onderwijs schreven een verhaal over " Vriendschap ". Onze bijzondere dank gaat naar juf Mart van het zesde leerjaar van " De Wijngaard " en naar juf Greet en juf Tinne van de vijfde leerjaren (W)Onderwijs. Zij kunnen hun liefde voor taal zeer enthousiast overbrengen aan hun leerlingen én hen zo ook aanmoedigen om deel te nemen aan de Junior-Journalistwedstrijd van het Davidsfonds.
Vanuit de eerste graad secundair onderwijs van het KOSH waren er spijtig genoeg geen inzendingen.

Onze jury koos unaniem als laureaat Toon Michiels, leerling van het zesde leerjaar van de basisschool De Wijngaard met zijn verhaal "Vriendschap is een cadeau"


Toon schreef een zeer gevoelig maar heel realistisch werkje - zo uit zijn leven gegrepen - ! Het bevat feiten waarmee Toon tot op vandaag nog mee worstelt. Toon is genezen van leukemie en heeft het nog steeds moeilijk om zijn plaats in de klasgroep terug te vinden . Het is voor hem niet zozeer de ziekte op zich die hij het ergst vindt maar wel het besef dat zijn ' vrienden ' veranderd zijn en hem het gevoel geven er niet altijd meer bij te horen!

Een eervolle vermelding kreeg Nima Schellens van het vijfde leerjaar A van (W)Onderwijs met haar verhaal "Echte vriendschap voor altijd"
Ook kregen de beide vijfde leerjaren van (W)Onderwijs felicitaties van de jury voor het zeer hoge peil van de ingezonden verhalen.

Enkele foto's van de wedstrijd.

JJ18_prijsuitreiking

De laureaat, zijn gezin, juf Mart, bestuurslid en animator van de wedstrijd Jef Haest en voorzitter Hubert Vanooteghem.

T.Michiels

De laureaat van de zesdes, Toon Michiels, met zijn prijzenpakket.

wonderwijs

De vijfde klas van (W)onderwijs met de laureaat.

N.Schellens

De laureaat van de vijfdes, Nima Schellens, met haar prijzenpakket.