Up

 

 

Junior Journalist-wedstrijd 2010

Aangespoord door het succes van de wedstrijd 2009, wij mochten immers na zoveel jaren opnieuw een nationale laureaat uit Herentals huldigen, wagen wij het dit jaar opnieuw.
De vorige jaren was de belangstelling voor de wedstrijd immers niet om over naar huis te schrijven. We hopen dat het dit jaar beter wordt. De scholen werden alvast extra aangesproken.

Op deze pagina vind je informatie over de wedstrijd zoals hij dit jaar ingericht wordt door de plaatselijke afdeling in Herentals.
(Informatie over de resultaten van vorige jaren vind je via de links hiernaast.)

Voor inlichtingen over de wedstrijd op nationaal niveau verwijzen we naar de nationale webstek   waar je ook het volledige wedstrijdreglement vindt.

Het Davidsfonds dankt :

- Het gemeentebestuur voor de medewerking en steun verleend aan dit initiatief.
- De voorzitter en de leden van de jury
- De leraars in de scholen die zich inzetten om de jongeren te motiveren.

Thema van de wedstrijd.

Hoe verloopt de organisatie in Herentals ?

 

Thema Junior Journalist-wedstrijd 2010

                                                                Wordt muziekreporter

Dus creatief schrijven over de muziek beleven of maken. Kruip in de huid van een journalist en wordt muziekreporter.

Suggesties voor toffe onderwerpen vind je in een heuse krant. (pas op : 14 MByte)

De Junior Journalist produceert een opstel, commentaarstukje, opinie, artikel, kortverhaal,  cursiefje, reportage, interview,… in verband met het thema  (Geen poëzie). De lengte bedraagt maximaal drie A4 bladzijden, handgeschreven of getypt, of maximaal 2000 woorden.  Let wel, lang is niet noodzakelijk beter ; stel onze jury niet te erg op de proef !.

Organisatie van de Junior Journalist-wedstrijd in Herentals

De wedstrijd wordt in Herentals ingericht voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs, dus leeftijdsklasse 13-16 jaar . Alle secundaire scholen (6) in Herentals werden uitgenodigd om deel te nemen.
Van de deelnemende scholen wordt gevraagd één leerkracht per graad als coördinator aan te duiden om de contacten met Davidsfonds Herentals te verzorgen.
De coördinatoren sturen voor hun school maximum twee werken uit de eerste graad en twee werken uit de tweede graad in bij Davidsfonds Herentals vóór 6 december 2009 . De werken zijn verbeterd op taalfouten. Elk werk wordt afgeleverd in een daartoe voorziene enveloppe met DF logo, samen met de gevraagde gegevens over de auteur.

Een lokale jury van 6 literair actieve personen, onder leiding van Guy Tegenbos, journalist bij de krant De Standaard, zal uit de toegestuurde werken per graad één laureaat en twee eervolle vermeldingen selecteren. De jury bestaat verder, net als vorige jaren, uit Chantal De Meutter, Joëlle De Raet, Caroline Haverans, Marc Helsen en Jef Vandenbosch. De werken worden beoordeeld op originaliteit en taalvaardigheid. Het Davidsfonds waarborgt een faire en onpartijdige evaluatie.

Een prijsuitreiking wordt georganiseerd op zaterdag 30 januari 2010 in Herentals waarop de laureaat en de eervolle vermeldingen worden bekend gemaakt. Dit gebeurt met een feestelijk tintje en met de nodige prijzen :

 • laureaat :  een boekenpakket ter waarde van 100 € (1° grd) of 150 € (2° grd).
                 een prijs van de stad Herentals.
                 je wordt uitgenodigd op Dranouter aan Zee, het leuke folkfestival, op 24/25 april 2010.
 • eervolle vermelding : een boekenpakket ter waarde van 70 €
                                
  een prijs van de stad Herentals
 • ook de schrijvers van de niet bekroonde werken worden op de prijsuitreiking beloond met een geschenkje.

Voor meer of andere inlichtingen contacteer :

Jef Haest    Hügerlaan 6 2280 Grobbendonk 014/512582   e-mail .
Hubert Vanooteghem    Zwanenberg 18 2200 Herentals 014/216535 e-mail .

 

De resultaten

Wij ontvingen slechts inzendingen van één school, het Sint-Jozefscollege, en dit enkel voor de tweede graad,.
Binnen deze school namen ongeveer 125 leden deel aan de wedstrijd en de twee werken ingezonden bij onze jury hadden dus reeds een interne selectie achter de rug. Ze waren van behoorlijke kwaliteit en onze jury besloot dan ook een laureaat en een eervolle vermelding toe te kennen :

  • Laureaat werd Bob Goris uit Herentals, leerling van de 4° Latijn C, met zijn werk "Fame". Zijn werk werd doorgestuurd naar Leuven voor deelname aan de nationale selectie.
  • De eervolle vermelding ging naar Hélène Mols uit Westerlo, leerlinge van de 3° Latijn C, voor haar werk "Appelblauwzeegroen eist de spotlight".

Het verslag van onze jury.

Wegens het geringe aantal inzendingen wordt er geen prijsuitreiking georganiseerd. De prijzen werden via de leraars aan de winnaars bezorgd. Tevens werden 8 jeugdboeken uit het Davidsfonds aanbod ter beschikking gesteld voor verloting tussen de andere deelnemers van de school.