Up

 

Op deze pagina vind je informatie over deze wedstrijd 2006 en over het resultaten ervan in Herentals.

Thema van de wedstrijd.

Hoe verliep de organisatie in Herentals ?

De resultaten.

 

Thema Junior Journalist-wedstrijd 2006

                                                    


 Waag je sprong in de toekomst

Dus creatief schrijven over jouw toekomst of deze van onze gemeenschap of zelfs van de ganse aarde, over jouw kijk op wat de techniek nog in petto heeft of zou moeten hebben, over de evolutie van het milieu en de natuur....
De deelnemers kunnen zelf een titel kiezen voor hun werk , zolang het onderwerp maar binnen het thema valt.  
De Junior Journalist produceert een opstel, commentaarstukje, opinie, artikel, kortverhaal,  cursiefje, reportage, interview,… in verband met het thema  (Geen poëzie). De lengte bedraagt maximaal drie A4 bladzijden, handgeschreven of getypt, of maximaal 1500 woorden.  Let wel, lang is niet noodzakelijk beter !

Organisatie van de Junior Journalist-wedstrijd in Herentals

Davidsfonds Herentals organiseerde in samenwerking met  geïnteresseerde scholen , een lokale selectie.  De laureaten hiervan komen in aanmerking voor de nationale finale.
De wedstrijd werd in Herentals ingericht voor de eerste graad en de tweede graad van het secundair onderwijs, dus leeftijdsklasse 13-16 jaar.
Alle secundaire scholen in Herentals werden eind september uitgenodigd tot deelname.

Eind december werden door de scholen 3 inzendingen voor de eerste graad en 5 inzendingen voor de tweede graad ingestuurd. De wedstrijd kende dus dit jaar slechts een beperkt succes. Een overzicht van de inzendingen per school :e

School

Eerste graad

Tweede graad

Deelnemers

Inzendingen

Deelnemers

Inzendingen

Sint-Jozef instituut

0

0

1

1

Sint-Jozefscollege

1

1

4

2

Gemeenschapsonderwijs

29

2

2

2

Francesco paviljoen

Voorzienigheid

Scheppersinstituut

Totaal

30

3

7

5

Een lokale jury van literair actieve personen, onder leiding van Guy Tegenbos, journalist bij de krant De Standaard, selecteerde uit de toegestuurde werken, per graad, een laureaat en enkele eervolle vermeldingen.

De prijzen :

        eervolle vermeldingen :    een boekenpakket ter waarde van € 25
                                              een boekenbon van 15
  
      laureaat eerste graad :    een boekenpakket ter waarde van  € 75
  
                                           een boekenbon van € 25
         laureaat tweede graad :  een boekenpakket ter waarde van € 150
                                               een boekenbon van € 30

De Resultaten

Wegens het beperkte aantal deelnemers werd dit jaar geen prijsuitreiking georganiseerd ; het aantal te verwachten aanwezigen was te laag. De prijzen voor de laureaten en eervolle vermeldingen, en een attentie in de vorm van een boek voor de andere deelnemers, werden via de leraars bezorgd.

. U vindt hier :
- de lijst van de deelnemers
- het palmares met de namen van de laureaten en de eervolle vermeldingen.

Bekroonde werken :
- het werk van de laureaat van de reeks eerste graad secundair :     "Ik weet het nog/weer"
- het werk van de laureaat van de reeks tweede graad secundair:    "Onwetend"