logo

Junior Journalist-wedstrijd in Herentals


In het verleden

Sinds 1992 heeft Davidsfonds Herentals praktisch ieder jaar deelgenomen aan de Junior Journalist-wedstrijd, een nationaal initiatief van het Davidsfonds. We organiseerden deze wedstrijd via alle Herentalse scholen die na een interne selectie hun beste werken instuurden bij onze lokale jury. U vindt hier een overzicht van de wedstrijden in Herentals.

Ondanks het feit dat bleek dat in Herentals toch wat schrijverstalent aanwezig was, we telden niet minder dan 4 nationale laureaten (de laatste nog in 2009), en niettegenstaande de inspanning van het Davidsfonds om de wedstrijd jaar na jaar aantrekkelijker te maken(lanceringfolder, waardevolle prijspakketten zowel voor lokale als nationale laureaten, ..), moesten we constateren dat de belangstelling in de scholen jaar na jaar afnam. Zo hadden wij voor de wedstrijd in 2010 slechts 2 inzendingen.

Het Bestuur van Davidsfonds Herentals moest dus met spijt vaststellen dat het objectief van de wedstrijd, de jeugd aanmoedigen om creatief de pen te hanteren, in Herentals onvoldoende gerealiseerd werd en het resultaat niet langer onze organisatorische en financiële inspanningen verantwoordde. Wij besloten dus de wedstrijd voorlopig niet meer in te richten.

Actueel

Dank zij het initiatief van bestuurslid Jef Haest werd de traditie van de inrichting van de Junior Journalist-wedstrijd in 2014 terug opgepikt. Dit ondanks het feit dat vanaf seizoen 2014-2015 Davidfonds Nationaal, wegens financiële problemen, een punt zette achter de organisatie van de wedstrijd. Gelukkig bleef het provinciale bestuur van Antwerpen de wedstrijd op meer bescheiden wijze ondersteunen.

De prijsuitreiking van de Junior Journalist-wedstrijd in Herentals wordt normaal gehouden als afsluitingsmoment van Toast Literair.

Documentatie

Hieronder vind je enkele links met meer informatie over de organisatie en de resultaten van de wedstrijd in de betreffende jaren.