Up

 

In 2003 vierde Davidsfonds Herentals haar 100-jarig jubileum.
De jubileumviering bestond uit :

Een tentoonstelling " Een Herentals Literair Pantheon"

De tentoonstelling liep van 30 augustus tot en met 14 september 2003 in kasteel Le Paige.
Via posters werden het leven en het werk geschetst van 13 literaire figuren die een band met Herentals hadden :

Ernest Claes   Remi de Pillecijn Alain de Prelle
Vincent J. Dumoulin  Karel Elebaers    Pol Heyns
Engelbert Iven  Edmond Laurent  Jozef Laureys
Jef Mennekens  Jos Tegenbos Frans Verbiest
Willem Wynants    


Een academische zitting

Op zaterdag 30 augustus 2003 in kasteel Le Paige.
Toespraak "100 jaar DF Herentals" door stadsarchivaris en bestuurslid dr. Jan M . Goris.

Toneelmonoloog : Handgeschreven, mondgebraakt.

Op vrijdag 10 oktober 2003 in de lakenhal.
Uitvoerder : Bart Cafmeyer