Welkom

op de webstek van

Davidsfonds Herentals


De vereniging was reeds geruime tijd in crisis omdat:
- Een groot deel van het bestuur ontslag heeft genomen.
- We door de coronacrisis geen programma voor het seizoen 20-21 hebben kunnen opstellen.
De crisis heeft geleid tot de opheffing van de vereniging.
Je leest hierover meer in de laatste mededeling aan de leden op 22 oktober 2020.

Mocht je nog meer willen weten of kunnen we jou met een en ander van dienst zijn klik op "Contact" hiernaast.

Deze webstek blijft nog gans 2021 toegankelijk.