Davidsfonds Herentals Index


 

Welkom

op de webstek van

Davidsfonds Herentals


Vier leden hebben de energie gevonden om het werkjaar 20-21 af te sluiten met een beiaardconcert op 29 juli 21.

Voor het werkjaar 21-22 hebben ze een voorlopig programma opgesteld.
Dit programma is zeer herkenbaar en bevat de klassieke activiteiten,zoals toast literair,Klara in de Singel, een concert,Academie,de leeskring,JJ-wedstrijd ...
Daarnaast kijkt het voorlopig bestuur uit naar samenwerking met omliggende afdelingen van het DF,
maar ook naar samenwerkingen met andere culturele ,lokale verenigingen.
Mocht je nog meer willen weten of kunnen we jou met een en ander van dienst zijn klik op "Contact" hiernaast.Voor recente informatie surf naar